Tréninkové metody

Během kempu vyvažujeme florbalovou tréninkovou složku se složkou sportovně-průpravnu. Florbalové tréninky tvoří 2 bloky denně. Dopolední trvá včetně pauz 3 hodiny a celý probíhá ve sportovní hale. Hodinový večerní trénink je čistě zápasový. Aktivity na trénincích jsou zaměřené na širokou škálu herních činností jednotlivce v roli 1-4. Tréninky vedeme zábavnou formou s důrazem na správnou techniku hole, herní myšlení a týmovou spolupráci.

Střídáme činnosti, nikdo zbytečně nečeká v zástupu, je pro nás důležitá každá minuta hráče s florbalkou a míčkem na hrací ploše.

Kromě florbalu jsou dalšími doplňkovými tréninkovými jednotkami na příklad: úpolové hry, koordinace, dynamika, kondice, výbušnost, kompenzace, core trénink a další. Všechny bloky se snažíme vést zábavnou a soutěživou formou. Velkou část odpoledního programu vyčleňujeme dalším sportům a jiným pohybovým aktivitám.

Tréninkové skupiny

Naším cílem je umožnit všem hráčů bez rozdílu věku, zkušeností a pohlaví, aby si kemp co nejvíce užili. Tomu přizpůsobujeme naše tréninkové skupiny a metody, které se liší turnus od turnusu. Tréninkové skupiny jsou na každém turnusu vždy minimálně dvě, vytvořené tak, aby se všichni účastníci cítili co nejlépe a mohli se co nejúspěšněji rozvíjet. Předpokládané složení skupin je následující:

  • elévové a mladší žáci (ročníky 2012-2014)
  • mladší a starší žáci (ročníky 2009-2011)

Složení skupin však bude přizpůsobeno skladbě přihlášených účastníků. Snažíme se o to, abychom pro rozvoj hráčů vytvořili co nejideálnější podmínky a aby nás i díky tomu florbalový kemp všechny co nejvíce bavil.