Pro registraci dítěte na kemp prosíme o vyplnění online přihlašovacího formuláře. Registrovaný se stane účastníkem kempu po odeslání elektronické přihlášky, uhrazení celého poplatku za kemp ve výši 4900,- Kč (až poté, co se vám ozveme s informacemi k platbě) a odevzdání nezbytné dokumentace účastníka těsně před nástupem na kemp.

Veškeré informace k platbám od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Pokud budete chtít vystavit fakturu na zaměstnavatele, prosíme, vyplňte přihlášku a napište nám do poznámky fakturační údaje právnické osoby, na kterou máme fakturu vystavit, včetně dalších pokynů. Po skončení Junior kempu také vystavujeme potvrzení pro pojišťovny.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky nebo emailem: info@juniorkemp.cz

Budeme se těšit na naše stálé účastníky i nové tváře!

Důležité dokumenty:

Junior kemp 2023 je již obsazen.

Ulice a číslo popisné, město, PSČ
V průběhu kempu je možné změnit
Ulice a číslo popisné, město, PSČ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem kempu. Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu.
2. V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí,
souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit.
3. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout ze strany účastníka v průběhu tábora úmyslně, i přes opakovaná napomenutí.
4. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti,
při ukončení akce.
5. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.

PLATBY
1. Účastníkem kempu se stává zájemce až po uhrazení účastnického poplatku dle pokynů organizátora.
2. V případě, že se kemp neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši.
3. V případě, že účastník ukončí svůj pobyt na kempu nebo bude pro závažné porušení řádu kempu vyloučen, nebude mu vrácena žádná část z uhrazeného účastnického poplatku.
4. Storno poplatky:
a) do 31.5. 2023: 25 % ze zaplacené částky
b) od 1.6. 2023 do 30.6. 2023: 50 % ze zaplacené částky
c) od 1.7. 2023 do termínu nástupu na kemp: 100 % ze zaplacené částky (případně je
možné zkusit oslovit náhradníka ze strany účastníka či pořadatele)