Zde najdete nejdůležitější dokumenty týkající se našeho kempu.

Veškeré další dokumenty od nás obdržíte zhruba jeden měsíc před nástupem na kemp.

Příručka s veškerými informacemi pro rodiče a účastníka