Tréninkové metody

Během kempu vyvažujeme florbalovou tréninkovou složku se složkou sportovně-průpravnu. Florbalové tréninky tvoří 4-5 hodin denních aktivit a jsou zaměřené na širokou škálu herních dovedností jednotlivce. Tréninky vedeme zábavnou formou s důrazem na správnou techniku hole, herní myšlení a týmovou spolupráci.

Střídáme činnosti, nikdo zbytečně nečeká v zástupu, je pro nás důležitá každá minuta hráče s florbalkou a míčkem na ploše.

Kromě florbalu jsou dalšími tréninkovými jednotkami na příklad: úpolové hry, koordinace, kondice, výbušnost, kompenzace, core trénink a další. Všechny bloky se snažíme vést zábavnou a soutěživou formou. Velkou část programu vyčleňujeme dalším sportům a jiným pohybovým aktivitám.

Naším cílem je umožnit všem hráčů bez rozdílu věku, zkušeností a pohlaví, aby si kemp co nejvíce užili. Tomu přizpůsobujeme naše tréninkové skupiny a metody, které se liší turnus od turnusu. Tréninkové skupiny jsou na každém turnusu vždy minimálně dvě, vytvořené tak, aby se všichni účastníci cítili co nejlépe a mohli se co nejúspěšněji rozvíjet. Předpokládané složení skupin je následující:

  • přípravka a elévové (ročníky 2013-2010)
  • mladší a starší žáci (ročníky 2009-2006)

Složení skupin však bude přizpůsobeno skladbě přihlášených účastníků. Snažíme se o to, abychom pro rozvoj hráčů vytvořili co nejideálnější podmínky a aby nás i díky tomu florbalový kemp všechny co nejvíce bavil.