Pro registraci dítěte na kemp prosíme o vyplnění registračního formuláře. Registrovaný se stane účastníkem kempu po odeslání elektronické přihlášky, uhrazení celého poplatku za kemp ve výši 4400,- Kč a odevzdáním nezbytné dokumentace účastníka těsně před nástupem na kemp.

Po odeslání elektronické přihlášky vás co nejdříve vyrozumíme o tom, zda jste si zajistili místo na kempu. V případě, že bude kapacita turnusu naplněna, dohodneme se na dalším postupu. Neplaťte do té doby účastnický poplatek.

Poplatky za kemp je možné platit od ledna. Veškeré informace od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu po vyplnění přihlášky.

V případě, že se kemp z důvodu zhoršené pandemické situace neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši. Věříme, že se v červenci uvidíme bez větších omezení.

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem kempu.

  • Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu.
  • V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit
  • Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu tábora úmyslně i z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce.
  • Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. úrazové pojištění si hradí každý účastník sám

Připomínáme, že kapacita obou turnusů je omezena na 24 účastníků. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: info@juniorkemp.cz

Budeme se těšit na naše stálé účastníky i nové tváře!

Ulice a číslo popisné, město, PSČ
V průběhu kempu je možné změnit
Ulice a číslo popisné, město, PSČ
Nepovinné
Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu.
V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit.
Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu tábora úmyslně i z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce.
Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám
Storno poplatky: bez storno poplatku do konce dubna 2021; 1500,- Kč od 1.5. 2021 do 31.5. 2021; 2500,- Kč od 1.6. 2021 do 30.6. 2021; od 1.7. 2021 činí storno poplatek 100 % zaplacené částky.
V případě, že se kemp neuskuteční, je účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši.