Pro registraci dítěte na kemp prosíme o vyplnění online přihlašovacího formuláře níže. Registrovaný se stane účastníkem kempu po odeslání elektronické přihlášky, uhrazení celého poplatku za kemp ve výši 4400,- Kč (až poté, co se vám ozveme s informacemi k platbě) a odevzdáním nezbytné dokumentace účastníka těsně před nástupem na kemp.

Po odeslání elektronické přihlášky vás co nejdříve vyrozumíme o tom, zda jste si zajistili místo na kempu. V případě, že bude kapacita turnusu naplněna, dohodneme se na dalším postupu.

Poplatky za kemp je možné platit až od ledna, kdy vám zašleme informace k platbě. Veškeré informace od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu.

V případě, že se kemp z důvodu zhoršené pandemické situace neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši. 

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem kempu. Výběr nejdůležitějších bodů:

  • Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu.
  • V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit
  • Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu tábora úmyslně i z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce.
  • Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.

Dále viz. dokument Podmínky a řád kempu 2022

Důležité dokumenty:

Připomínáme, že kapacita obou turnusů je omezena na 24 účastníků. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: info@juniorkemp.cz

Budeme se těšit na naše stálé účastníky i nové tváře!