Pro registraci dítěte na kemp prosíme o vyplnění online přihlašovacího formuláře. Registrovaný se stane účastníkem kempu po odeslání elektronické přihlášky, uhrazení celého poplatku za kemp ve výši 5700,- Kč (až poté, co se vám ozveme s informacemi k platbě) a odevzdání nezbytné dokumentace účastníka těsně před nástupem na kemp.

Veškeré informace k platbám od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Pokud budete chtít vystavit fakturu na zaměstnavatele, vyplňte přihlášku a napište nám do poznámky fakturační údaje právnické osoby, na kterou máme fakturu vystavit, včetně dalších pokynů. Po skončení Junior kempu také vystavujeme potvrzení pro pojišťovny.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky nebo emailem: info@juniorkemp.cz

Budeme se těšit na naše stálé účastníky i nové tváře!

Důležité dokumenty:

Turnus 2 je zcela zaplněn, máme poslední 2 místa pro brankáře nebo hráčky

Ulice a číslo popisné, město, PSČ
V průběhu kempu je možné změnit
Ulice a číslo popisné, město, PSČ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem kempu.
Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu.
2. V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit.
3. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout ze strany účastníka v průběhu tábora úmyslně, i přes opakovaná napomenutí.
4. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti,
při ukončení akce.
5. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.

PLATBY
1. Účastníkem kempu se stává zájemce až po uhrazení účastnického poplatku dle pokynů organizátora.
2. V případě, že se kemp neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši.
3. V případě, že účastník ukončí svůj pobyt na kempu nebo bude pro závažné porušení řádu kempu vyloučen, nebude mu vrácena žádná část z uhrazeného účastnického poplatku.
4. Storno poplatky:
a) do 31.5. 2024: 25 % ze zaplacené částky
b) od 1.6. 2024 do 30.6. 2024: 50 % ze zaplacené částky
c) od 1.7. 2024 do termínu nástupu na kemp se účastnický poplatek nevrací
(případně je možné zkusit oslovit náhradníka ze strany účastníka)

Podmínky Junior florbal kempu 2024 jsou platné od 12.11. 2023.